Verejné obstarávanie   

 

 


Výzva na na rozšírenie kamerového systému v Marianke
Uzavierka ponúk je v zmysle výzvy v piatok 15.5.2015. Ak je potrebné upresniť technické detaily okolo implementácie, kontaktujte: Ing. Marcel Porges, 0905-382071, porges[at]amset.sk. Materiál k ponuke si stiahnete z linky tu.


Tabuľka verejného obstarávania za rok 2014 - nájdete na linke tu.
Tabuľka verejného obstarávania za rok 2013 - nájdete na linke tu.
Tabuľka verejného obstarávania za rok 2012 - nájdete na linke tu.


Obec Marianka – "splašková kanalizácia" - informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk  Záznam z vyhodnotenia ponúk nájdete na linke tu.


Rekonštrukcia školy v Marianke - časti ostatné
V zmyle § 41 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní oznamujeme že, otváranie ponúk časti Ostatné sa uskutoční 2.12.2013. Verejná súťaž “Rekonštrukcia školy v Marianke”.


Rekonštrukcia školy v Marianke - časti kritériá
V zmyle § 41 ods. 3 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní oznamujeme že, otváranie ponúk časti Kritériá sa uskutoční 13.12.2013 o 08 00 hodv priestoroch Obecného úadu Marianka. Verejná súťaž “Rekonštrukcia školy v Marianke”.


Výzva na predloženie cenových ponúk - miestna komunikácia Bystrická ulica
Realizácia novej betónovej komunikácie na Bystrickej ulici podľa projektovej dokumentácie na linke tu.

Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže - voľné priestory
Polyfunkčný dom Marianka - priestory pre lekáreň, ambulanciu lekára a bankomat. 
Podmienky súťaže - klinkite na linke tu.

VO Kanalizácia - nová výzva oznámenie a zadane na linke tu.
Materiál pre uchádzačov nájdete na linke tu


VO Kanalizácia - proces vyhodnotenia VO - predĺženie lehoty oznámenie na linke tu.


Inžinierske siete Štúrova ulica - výzva na predkladanie cenových ponúk
Objekty: Búracie práce, Ryha pre inžinierske siete, časť: B1 Poľná - Školská, pre Prvú Mariatálsku prevádzkovú, s.r.o.
Potrebné podklady nájdete na linkách:


VO stavebné práce - Regenerácia námestia 4. apríla  podklady nájdete na linke tu.


Kanalizácia - celý priebeh procesu verejného obstarávania
Všetky súvisiace dokumenty nájdete chronologicky zoradené na linke tu.
Dokumenty zverejnené na Úrade pre verejné obstarávanie nájdete na linke tu (dole zadajte názov obstarávateľa - Marianka).


VO Kanalizácia - konanie o námietkách bolo zastavené. Navrhovatelia zobrali svoje námietky späť viac na linke tu.


Oznámenie o vyhlásení Verejného obstarávania - na linke tu


Výzva na predloženie cenových ponúk na uskutočnenie stavebných prác na projekt: „Výmena okien a dverí za plastové, na objekte ZŠ a MŠ vo vlastníctve obce Marianka“. 
Podklady pre zostavenie ponuky nájdete na linke tu.
Vyhodnotenie súťaže  nájdete  na linke tu


Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže (Budovateľská, Lesná)
Prvá Mariatálska prevádzková, s.r.o., Školská 32 Marianka, IČO: 46168907 podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka
v y h l a s u j e
OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

o najvýhodnejšiu ponuku na uzavretie Zmluvy o dielo na rekonštrukciu cestného telesa na Budovateľskej a Lesnej ulici v obci Marianka.
Podmienky a podklady k súťaži nájdete na linke tu.


Obec Marianka príjme do pracovného pomeru s nástupom ihneď pracovníka na Stavebný úrad.
Požiadavky:

  • vysokoškolské vzdelanie
  • kvalifikácia v odbore, prax min. 5 rokov v odbore výstavby
  • Životopisy posielajte na e-mail: obec[at]marianka.sk

Bližšie informácie o pracovnom mieste získate na tel. čísle 02-6593 66 94 - Obecný úrad v Marianke.


výzva Budovateľská  

Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na výkopové práce na Budovateľskej a Lesnej ulici

Viac čítajte v dokumente vľavo.


VO  

Informácia o stave procesu VO kanalizácie

Viac na dokumente vľavo. Oznam vo vestníku úradu pre VO na linke tu.


vyzva_pripojky    Výzva o najvýhodnejšiu cenovú ponuku na zhotovenie kanalizačných prípojok pre obyvateľov obce Marianka

Podmienky výzvy - kliknite na dokument vľavo, príloha-kalkulácia na linke tu.


chodniky    Verejné obstarávanie na kanalizačnú sieť v obci Marianka

Propozície - kliknite na dokument vľavo.


chodniky    Obchodná verejná súťaž na projektovú dokumentáciu na výstavbu chodníkov v Marianke

Propozície - kliknite na dokument vľavo.


Obec Marianka prijme do zamestnania  na čiastočný úväzok (aj na dohodu) pracovníka pre oblasť informácií, komunikácie a médií. Vhodné pre študenta / absolventa žurnalistiky resp. obdobných odborov.
Kreativita, práca s PC. Nástup ihneď. Prihláste sa na obecnom úrade - tel. 65936694, 0902-905764, obec[a]marianka.sk.