MARIATÁL - spravodaj obce Marianka    

 

Kontakt na redakčnú radu: mariatal[a]marianka.sk
 
Predseda redakčnej rady: Peter Hasoň
 
Redakčná rada: p. Mário Bubnič
  PaedDr. Július Dubovský
  Ing.Arch. Pavel Gašparovič
  p. Jozef Brestovanský
  Ing. Marcel Porges, CSc.
  p. Adriana Doležalová
  p. Michal Hollý
  p. Roman Neumahr
  Ing. Peter jelačič
 
Grafická úprava: Alena Gábová
Štatút periodika Mariatál na linke tu

 

 

 

 

Stiahnite si kompletný občasník Mariatál č. 1/2015. 

Mariatal
 

 

Stiahnite si kompletný občasník Mariatál č. 2/2014. 

Mariatal

 

Stiahnite si kompletný občasník Mariatál č. 1/2014. 

Mariatal

 

Stiahnite si kompletný občasník Mariatál č. 2/2013. 

Mariatal

 

Stiahnite si kompletný občasník Mariatál č. 1/2013. 

Mariatal

 

Stiahnite si kompletný občasník Mariatál č. 2/2012. 

Mariatal

 

Stiahnite si (7MB) kompletný občasník Mariatál č. 1/2012. 

Mariatal

 

Stiahnite si (8MB) kompletný občasník Mariatál č. 2/2011. 

Mariatal

 

Stiahnite si (9MB) kompletný občasník Mariatál č. 1/2011. 

Mariatal

 

Stiahnite si (6MB) kompletný občasník Mariatál č. 2/2010. 

 

Stiahnite si (obsažný - 12MB) kompletný občasník Mariatál č. 1/2010. 

 

Stiahnite si (obsažný - 12MB) kompletný občasník Mariatál č. 2/2009.

 

Stiahnite si kompletný občasník Mariatál č. 1/2009.

 

 

Stiahnite si kompletný občasník Mariatál č. 2/2008.

 

 

Stiahnite si kompletný občasník Mariatál č. 1/2008.

 

 

Stiahnite si kompletný občasník Mariatál č. 2/2007.

 

 

Stiahnite si kompletný občasník Mariatál č. 1/2007.