starosta
JUDr. Radovan Jurika
starostom 2011 - 2015

 

 

Pred tým

 

 

a potom

JUDr. Radovan Jurika (2011 - 2015)

   Rozpočtové príjmy obce 2010:        464 445,-Eur
   Majetok obce 2010:                        1 254 571,-Eur
   Stav na účte obce                             195 261,-Eur

   Rozpočtové príjmy obce 2011:         603 461,-Eur
   Majetok obce 2011:                          1 398 794,-Eur
   Stav na účte obce                               308 172,-Eur

   Rozpočtové príjmy obce 2012:         780 546,-Eur
   Majetok obce 2012:                          1 558 151,-Eur
   
Stav na účte obce                                471 088,-Eur

   Rozpočtové príjmy obce 2013:      1 112 167,-Eur
   Majetok obce 2013:                          3 618 693,-Eur
   
Stav na účte obce                                 771 084-Eur

   Rozpočtové príjmy obce 2014:      1 495 874,-Eur
   Majetok obce 2014:                          4 594 390,-Eur
   
Stav na účte obce                               469 289,-Eur

   Rozpočtové príjmy obce 2015        2 262 708,-Eur
   Majetok obce 2015                            5 723 007,-Eur
   
Stav na účte obce                                560 996,-Eur

Pozemok vo vlastníctve developera pred tým

Fit park

2014

Obec zakúpila pozemok, vybudovali sme Fit Park pre mládež aj dospelých, so závlahami, zeleňou 

Fit Park Fit Park

2015
cena investície 34 701,-Eur 

Potočná pred tým bez inžinierskych sietí

Potocna Potocna Potocna

2015

Potočná - kanalizácia, plyn, asfaltový povrch, výhybne, spevnené plochy, optika, odvodnenie komunikácie, dopravné značenie

Potocna Potocna Potocna Potocna Potocna Potocna Potocna

2015
cena investície 348 964,-Eur

Športová pred tým bez inžinierskych sietí

Sportova Sportova Sportova

2014

Športová - kanalizácia, vodovod, plyn, asfaltový povrch

Sportova Sportova

2015
cena investície 73 129,-Eur

Borinská pred tým bez inžinierskych sietí

Borinska Borinska

2014

Borinská - kanalizácia, asfaltový povrch, odvodnenie komunikácie 

Borinska Borinska

2015
cena investície 205 756,-Eur

Podhájska pred tým bez inžinierskych sietí

Podhajska Podhajska

2013

Podhájska - kanalizácia, asfaltový povrch

Podhajska Podhjska

2015
cena investície 107 951,-Eur

Kamenná pred tým bez kanalizácie

Kamenná

2014

Kamenná - kanalizácia, rozšírenie, asfaltový povrch

Kamenná

2015
cena investície 58 577,-Eur

Krátka pred tým bez kanalizácie

Krátka

2014

Krátka - kanalizácia

Kratka

2015
cena investície 24 683,-Eur

Školská za potokom bez inžinierskych sietí

Skolska

2015

Školská za potokom - kanalizácia, asfaltový povrch

Skolska Skolska

2015
cena investície 42 056,-Eur

Družstevná pred tým bez inžinierskych sietí

Druzstevna Druzstevna Druzstevna

2014

Družstevná - kanalizácia, plyn, asfaltový povrch, odvodnenie Karpatskej

Druzstevna Druzstevna

2015
cena investície 197 801,-Eur

Karpatská-horná pred tým

Karpatska má niekto?

2010

Karpatská-horná s novým parkoviskom, asfaltový povrch a prečerpávačka ATS

Karpatska Karpatska

2011
cena investície 54 377,-Eur

Karpatská-stred pred tým

Karpatska Karpatska

2012

Karpatská-stred, rozšírená s chodníkom, dažďové žľabyupravené okolie, prechody pre chodcov

Karpatska Karpatska

2013
cena investície 49 869,-Eur

Karpatská-dole pred tým

Karpatska_dole Karpatska_dole

2012

Karpatská dole s chodníkom, autobusová zastávka, dažďové žľabyznačením, verejným osvetlením 

Karpatska Karpatska Karpatska Karpatska

2013
cena investície 43 355,-Eur

Pírov vršok

Pirov vrsok Pirov vrsok Pirov vrsok

2011

Pírov vršok rozšírený s chodníkom, plyn, kanalizácia, odvodnenie, betónový povrch,  verejné osvetlenieuzemnené NN siete 

Pirov vrsok Pirov vrsok

2012
cena investície 41 476,-Eur

Námestíčko Lesná

Namestie Lesna Namestie Lesna

2012

Námestíčko Lesná - nové s chodníkom, sedením, nasvietené 

Namestie_Lesna Namestie Lesna Namestie Lesna

2013
cena investície 6 600,-Eur

Lesná ulica

Lesna Lesna Lesna

2011

Lesná ulica - rozšírená, nové siete, uzemnené

Lesna Lesna

2012
cena investície 50 239,-Eur

Štúrova ulica

Sturova Sturova

2012

Štúrova ulica, rozšírená, plyn, verejné osvetlenie, chodník, betónový povrch, uzemnené NN

Sturova Sturova Sturova

2013
cena investície 419 909,-Eur

Križovatka Štúrova - Budovateľská

krizovatka_Sturova_Budovatelska krizovatka_Sturova_Budovatelska

2012

Križovatka Štúrova-Budovateľská, vyvýšená, rozšírená, odvodnená, verejné osvetlenie

krizovatka_Sturova_Budovatelska krizovatka_Sturova_Budovatelska

2013
cena investície 21 312,-Eur

Oporný múr Štúrova pod cintorínom

Oporny_mur_Sturova Oporny_mur_Sturova

2013

Oporný múr Štúrova, upravený svah, rozšírená cesta, chodník, asfaltový povrch  

Oporny_mur_Sturova Oporny_mur_Sturova

2014
cena investície 13 800,-Eur

Horná časť Štúrova

Štúrova

2013

Horná časť Štúrova, rozšírená, s novým asfaltovým povrchomodvodnená, s novým verejným osvetlením

Sturova

2014
cena investície 23 146,-Eur

Námestíčko Florianek

Florianek Florianek

2013

Námestíčko Floriánek - nová oddychová plocha, chodník, vodovoddetské ihrisko, mobiliár

Florianek Florianek Florianek

2015
cena investície 26 767,-Eur

Pôvodná pošta

XXXXX

2013

Nový interiér pošty, Nebytový prieestor vo vlastníctve obce, samostatné sociálky, kanalizačná prípojka

Pošta

2014
cena investície 1 743,-Eur

Žiadna lekáreň nebola

XXXXX

2013

Nová lekáreň v centre obce, nebytový priestor vo vlastníctve obce

Lekáreň Lekáreň

2014
cena investície 111 000,-Eur

Spoločenský dom

Spolocensky_dom Spolocesky_dom Spolocesky_dom

2012

Spoločenský dom, novostavba, spoločenská sála, audio-video vybavenie, knižnica, klubovňaarchív, kancelárie obecného úradu

Spolocensky dom Spolocensky dom Spolocensky dom

2014
cena investície 343 289,-Eur

Budova obecného úradu

Obecny urad Obecny urad

2013

Budova obecného úradu - nová strecha, výmena okien, zateplenie, nová fasáda

Obecny urad

2014
cena investície 78 479,-Eur

Budova materskej a základnej školy

Skola

2013

Budova ZŠ - nová strecha s podkrovímnové okná, zateplenie

Skola Skola

2014
cena investície 312 795,-Eur

Južná cesta

Juzna cesta Juzna cesta

2012

Nová prístupová cesta do južnej časti obce, betónový povrch, verejné osvetlenie, chodník

Juzna cesta Juzna cesta Juzna cesta

2014
cena investície 405 280,-Eur

Budovateľská ulica

Budovatelska Budovatelska

2013

Budovateľská ulica, zabezpečený kritický úsek oporným múrom 

Budovatelska Budovatelska

2014
cena investície 19 050,-Eur

Dolné detské ihrisko - Karpatská

Ihrisko

2013

Nové detské ihrisko v majetku obce

Ihrisko Ihrisko Ihrisko

2014
cena investície 85 984,-Eur

Bystrická ulica

Bystrická Bystrická

2013

Bystrická ulica, kanalizácia

(v jednaní)

Bystricka Bystricka

2015
cena investície 111 885,-Eur

Námestie 4. apríla

Namestie Namestie

2013

Námestie 4. apríla - upravené plochy, uzemnené NN siete, odvodnenie, verejné osvetlenie, záhradné úpravy, parkoviskoprekládka trafostanice

Namestie Namestie Namestie

2014
cena investície 625 845,-Eur

Kamerový systém v Marianke nebol
Bankomat v Marianke nebol

XXXXXXXXXXXXX

2012

Kamerový systém - naša bezpečnosť,
Bankomat v budove obecného úradu

Kamery Bankomat

2013
cena investície 21 160,-Eur

Len Slovak lines

37-cka

2011

Zavedená nová linka MHD č.37

37-cka 37-cka

2012
 cena investície 12 500,-Eur / ročne

 

Ulice a verejné osvetleniektoré v rokoch
2011-2015 prešli do majetku obce

 • Lipová ulica komunikácia -   451 476,-Eur
 • Lipová ulica VO -   75 100,-Eur
 • Nad Bednárovým komunikácia -   74 779,-Eur
 • Nad Bednárovým VO -   11 152,-Eur
 • Vŕbová ulica komunikácia -   15 327,-Eur
 • Vŕbová ulica VO -   13 700,-Eur
 • Jeľšová a Topoľová komunikácie -  183 686,-Eur
 • Čerešňová ulica komunikácia -   78 017,-Eur
 • Vinohrady komunikácie -  61 666,-Eur
 • Vinohrady VO -   9 721,-Eur
 • Javorová komunikácia -   104 366,-Eur
 • Javorová VO -   11 157,-Eur
 • Koruna Finance komunikácia -   70 000,-Eur
 • Agátova ulica VO -   15 431,-Eur
 • Jelšová, Topolová, Čerešnová VO -   17 367,-Eur