Cintorín Marianka
 Cintorin
SOLAMEN - kontakt
Pre riešenie ťažkých chvíľ.

madona_velka    Sväté omše a pobožnosti       kostol
                 V Bazilike Narodenia Panny Márie v Marianke
 

Zmena časov sv. omší počas leta:
V nedele a prikázané sviatky v dňoch pracovného pokoja:
        o 8.00; 10.30; 19.00 hod.
Vo všedné dni, slávnosti a prikázané sviatky v pracovné dni:    o 8.00; 18.00 hod.

 
Pobožnosti:

Nedela:
               14.00  Vyloženie Sviatosti oltárnej - Svätý Ruženec
               14.30  Loretánske litánie a eucharisticka pobožnosť
               15.00  Korunka k Božiemu Milosrdenstvu a požehnanie Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou
               18.00  Vešpery

Všedné dni:
                15.00  Korunka k B. Milosrdenstvu
                16.45  Adorácia  (okrem štvrtku)
                17.30  Vešpery a požehnanie s Najsvätejšou sviatosťou oltárnou
                 Štvrtok - zmierna adorácia o 21.00 hod.
                 Iné pobožnosti podľa vyhlásenia v oznamoch
                 Príležitosť na svätú spoveď je pred každou svätou omšou.
 

Oznamy Výročná púť    
oznamy put    

 

Pravidelné mesačné púte, tzv. Fatimské soboty

V letnom čase od apríla do októbra v prvú sobotu v mesiaci o 15:00 hodine. Púť začína spoločnou modlitbou posvätného ruženca a pokračuje svätou omšou. Všetkých Vás srdečne pozývame. K programu mesačnej púte sa pripoja veriaci, ktorí putujú z bratislavskej Kalvarie.
"Sprevádzajúci" - formujúce sa pútncké bratstvo. Bližšie informácie nájdete na www.sprevadzajuci.sk

mesacna_put

Foto archív