Symboly obce

 


Erb obce - zo spodného okraja červeného štítu vyrastá strieborná, zlato korunovaná Mariatálska Panna Mária so zlatým prstencovým nimbom, v striebornom, zlatom zdobenom rúchu, so zlatým krížovým zemským jablkom v pravici, v náručí so strieborným, zlato korunovaným Ježiškom, na hrudi s nápisom MRA, vpravo zlatá hviezda. Erb obce patrí medzi tzv. hovoriace erby - erby, ktoré svojim obsahom "hovoria" - vyjadrujú názov obce.

     
  Vlajka obce má tri pozdĺžne pruhy vo farbe : žltej, bielej a červenej, pomer strán 2:3. Je ukončená tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny listu vlajky.
     
  Historickým symbolom obce je pečať datovaná rokom 1818, pričom však nie je vylúčené, že pečať vznikla podľa staršej predlohy. Úzka súvislosť medzi kultom Panny Márie, milostivou soškou a názvom obce je potvrdená i podobou historického symbolu - je ním štylizovaná soška Panny Márie Tálenskej, sprevádzaná hviezdou. Pozoruhodný je - zvláštny nápis na hrudi sošky, ktorý pozostáva z troch dominantných písmen : M R A . V skutočnosti však v písmene M je ukryté aj písmeno A
a v poslednom písmene A je ukryté písmeno I / charakteristické skracovanie latinských slov využívaním línií susedných písmen /.
     
  Aktuálna pečať má okrúhly tvar priemeru 35 mm, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC MARIANKA