Spoločenská sála a knižnica - priestory v spoločenskom dome 

 

Marianske hody Marianske hody

 

Vážení čitatelia, dovoľujeme si Vás poprosiť o vrátenie zapožičaných kníh z Miestnej ľudovej knižnice v Marianke, nakoľko bude opäť v prevádzke a chceme mať pri otvorení všetky knihy. Knihy môžete odovzdať na Obecnom úrade počas úradných hodín. Ďakujeme za pochopenie.