Kontajnery   Kontajner na biologický odpad
Oznamujeme občanom, že na Karpatskej ulici v areáli Jazdeckého klubu Marianka (pri vstupe do obce po ľavej strane) bol umiestnený veľkoobjemový kontajner na biologický odpad.
Kontajner slúži iba na biologický odpad t.j. klasický zelený odpad, medzi ktorý patria napríklad kvety, tráva, lístie, drobné konáre z orezávania krovín a stromov, piliny a hobliny. Kontajner je monitorovaný a zakazuje sa doň vhadzovať veľké kusy konárov a iný veľkoobjemový biologický odpad.