Komunálny odpad

Informáciu o poplatkoch a vývozoch nájdete na linke tu.

Harmonogram vývozu plastovpapiera a skla na rok 2016 nájdete na linke tu.

V prípade reklamácie kontaktujte:

  • TEKOS MALACKY (komunálny odpad)
  • 034-7723146 p. Žalec 034-7722060
  • p. Jurkovičová tekosmalacky@stonline.sk