Zimná údržba ciest a vývoz odpadových vôd

Róbert Pokorný - ROBUŠ
Tel. 0903-864960

Poskytuje službu zimnej údržby miestnych komunikácii.
Poskytuje službu vývozu odpadových vôd z domácností.  Cena za vývoz 8m3 je 40,-EUR. Úhrady sa realizujú hneď pri vývoze.