Vážení občania,
na obci chystáme veľa zmien a nie všetko sa dá adresne a jednoducho vysvetliť. V rámci lepšej informovanosti o dôležitých udalostiach v obci, ktoré sa môžu týkať každého obyvateľa Vám dávame možnosť zadať svoju mailovú adresu do databázy obce Marianka. Z obce budeme na tieto mailové adresy operatívne informácie posielať. Vaša mailová adresa bude využitá len pre potreby obce.