starosta
Peter Hasoň
starosta obce Marianka

 

 

Cintorín Marianka
 Cintorin
SOLAMEN - kontakt
Pre riešenie ťažkých chvíľ.

Mariatal   Kandidáti na starostu obce Marianka
1.  Bončo Vladimír                                    nezávislý kandidát
2.  Hasoň Peter                                        SAS
3.  Hatoková Styková Barbora, MBA       ÚSVIT
4.  Jelačič Peter, Ing.                                nezávislý kandidát
5.  Ondrušová Alžbeta, Ing.                     NOVA
6.  Radačovská Edita                               SNS
 

Prezentácia kandidátov na post starostu obce Mariankaobecnom spravodaji Mariatál - voľby 9. apríla 2016

Vážení kandidáti na starostu v Marianke.
Vzhľadom na blížiaci sa termín volieb do samosrávy obce (09.04.2016) budete mať možnosť prezentácie v obecnom spravodaji Mariatál. Nižšie uvádzam potrebné informácie:

 • Predvolebné vydanie Mariatálu bude mať úvodník, ktorý uvedie kandidátom aktuálne problémy Marianky. Kandidáti budú mať možnosť k nim zaujať stanovisko vo svojej prezentácii. Úvodník si prečítate na linke tu.
 • Každý kandidát na starostu bude mať k dispozícii 2 strany veľkosti A4.
 • V hlavičke prezentácie budú údaje z prihlášok (meno, vek, povolanie, bydlisko, za koho kandiduje), ak bude dodaná, bude uverejnená aj fotografia kandidáta. Na zvyšku strán uvedie kandidát svoju prezentáciu.
 • Podklady odovzdajte prosím písané v MS WORD, vo formáte *.doc. Ak budú v prezentácii použité fotografie, alebo obrázky - tie je treba dodať v samostatných súboroch v čo najväčšom rozlíšení a miesto umiestnenia obrázku v texte vyznačiť len odkazom na názov obrázku

Rozpis záväzných termínov tohto predvolebného čísla Mariatálu:

 • 6.3.2016 rozoslanie oznamu kandidátom a zverejnenie tejto správy a úvodníka Mariatálu na webe Marianky.
 • 21.3. 2016 do 12:00h posledný termín na odovzdanie podkladov na Obecnom úrade - len v dátovej forme, alebo mailom na obec@marianka.sk. Podklady v papierovej forme nebudú akceptované!
 • 21.3. - 23.3     zalomenie, priprava podkladov pre tlač
 • 23.3. - 24.3.    korektúra príspevkov autormi
 • 26.3. - 31.3.    tlač a distribúcia spravodaja Mariatál do schránok v Marianke

Príspevky budú uverejnené v abecednom poradí kandidátov. Na odovzdanie podkladov plné dva týždňe, nedodržanie termínu odovzdania podkladov nebude tolerované!
V prípade nejasností veci rád upresním (
obec@marianka.sk).
S úctou,
Ing. Marcel Porges, CSc.
zástupca starostu


  Predaj čerstvých mliečnych výrobkov a mlieka v Marianke
Každú sobotu od 11:40 – 12:10 bude mliečny expres stáť pri dolnom detskom ihrisku (Marialand) a potom sa premiestni pred miestne potravinykde bude stáť 12:15-12:45. Viac informacii je uvedených na www.lactovito.sk

  Materská škola - karneval
Za oknami smiech a tanec, fašiangový harmatanec. Berte masky, je tu bál, fašiangový karneval.

Volby starostu  

Voľby do orgánov samosprávy obcíkandidáti na starostu
Miestna volebná komisia v Marianke preskúmala podľa § 22 ods. 1 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov kandidátne listiny pre voľby starostu obce Marianka a podľa § 22 ods. 2 citovaného zákona zaregistrovala dňa 17.02.2016 nasledovných kandidátov:

 1. Vladimír Bončo                                -  nezávislý kandidát
 2. Peter Hasoň                                      -  Sloboda a Solidarita
 3. Barbora Hatoková Styková, MBA  -  ÚSVIT
 4. Peter Jelačič, Ing.                             -  nezávislý kandidát
 5. Alžbeta Ondrušová, Ing.                 -  NOVA
 6. Edita Radačovská                             -  Slovenská národná strana

V Marianke, dňa 17.02.2016


  Hlasujte za poklady Vášho srdca
Vyberte vzácny poklad minulosti, ktorý je najbližší vášmu srdcu a pomôžte nám ho zachrániť aj pre budúce generácie. Medzi freskami ktoré sa uchádzajú o podporu je aj freska z najstaršieho slovenského pútnickeho miesta Marianky. Kliknite na logo vľavo, alebo na linku sem.

  Škola - karneval
Za oknami smiech a tanec, fašiangový harmatanec. Zobrali sme masky, veď tu bol bál, ten náš školičkový karneval.

VOĽBY NR SR 2016 – hlasovacie preukazy
Volič, ktorý nebude môcť voliť vo volebnom okrsku č. 1 v obci Marianka môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu písomne, alebo elektronicky najneskôr do 15.2.2016 alebo osobne, alebo prostredníctvom splnomocnenej osoby do piatka 4.3.2016 do 12:00 hod.

 • Adresa doručenia v písomnej forme:
 • Obec MariankaŠkolská 32 900 33, Marianka
 • Adresa doručenia v elektronickej forme: obec@marianka.sk

V Marianke štrajk učiteľov prerušený
Vážení rodičia,
oznamujeme Vám prerušenie štrajku. Od 08.02.2016 začne vyučovanie v Základnej škole Marianka vo všetkých ročníkoch.
Ďakujeme Vám za trpezlivosť a predovšetkým za akúkoľvek podporu najlepšie vyjadrenú priloženým listom na linke tu.
Zároveň pozývame tých z Vás, ktorí by radi podporili zlepšenie situácie v školstve, na nadchádzajúcu demonštráciu pod názvom "ZRPŠ - Zhromaždenie rodičov a priateľov škôl", ktorá sa skutoční v stredu 10.2. 2016 o 17.00 na námestí SNP v Bratislave.
Veľmi veľké množstvo rodičov podporuje štrajk učiteľov a organizujú rôzne akcie, ako napríklad Pochod rodičov v Karlovej Vsi, ktorý sa taktiež koná v stredu. Zmyslom takýchto akcií je stretnutie veľkej masy ľudí na jednom mieste, ktorá vyjadruje nespokojnosť so súčasným stavom v školstve.
Ďakujeme,
kolektív učiteľov ZŠ Marianka


Územný generel dopravy Bratislavy - záverečné stanovisko
Nájdete na linke tu.


Štrajk učiteľov
Vážení rodičia, v ZŠ Marianka od 03.02.2016 začína vyučovanie v I.ročníku a II.ročníku.
V III.ročníku a IV.ročníku vyučovanie nebude prebiehať z dôvodu pokračovania vyučujúcich v štrajku.
Za pochopenie vopred ďakujeme.