starosta
Peter Hasoň
starosta obce Marianka

 

 

Cintorín Marianka
 Cintorin
SOLAMEN - kontakt
Pre riešenie ťažkých chvíľ.

kaplnka   Slávnostné vysvätenie zrekonštruovanej kaplnky sv. Floriana

Uskutoční sa v piatok 13.5. 2016, 20:30 hod. Kaplnku vysvätí páter Generál rádu Tešiteľov za účasti starostu a tiež zaspieva Chorus AugustiniKaplnka sa nachádza na námestíčku - križovatka Štúrova a Budovateľská.

Srdečne pozývame.


Pozemky kosenie   Výzva na zabezpečenie údržby pozemkov v Marianke - kosenie 
V priloženom liste pripomíname vlastníkom nehnuteľností v obci udržiavať svoje nehnuteľnosti pokosené.
Podľa VZN č. 3/2011 je termín na zabezpečenie údržby pozemkov pokosením stanovený na 30.05. Po tomto termíne bude vykonaná kontrola plnenia povinností zo strany vlastníkov nehnutelností.
Viac podrobností nájdete v liste samotnom - kliknite na dokument vľavo.

 

Chorus Augustini a naše vystúpenie v Château Belá 
Na pozvanie našich hostiteľov zo Château Belá sme koncertovali pred miestnym publikom. Nechýbal ani výlet do Vyšehradu (Maďarsko) a samozrejme ochutnávka skvelých vín.
Záznam vo fotogalérii - kliknite na záber vľavo.

 

kontajnery   Kontajnery na domový odpad sa pre veľký úspech zopakujú zajtra, utorok, 3.5.2016. Vyvezené budú vo štvrtok, 5.5.2016. 

Žiadame obyvateľov, aby pri kontajneroch neukladali viac odpadu, ako sa zmestí do samotného kontajnera. Rozmiestnenie kontajnerov si pozriete klikom na mapku vľavo.
Ďakujeme.


Volby starostu   Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva
sa bude konať v utorok 26.4.2016 o 18:00 hod.

Pozvánku si pozriete klikom na dokument vľavo.

Odpocty  

Prerušenie dodávky elektrickej energie, streda 20.4.2016
Oznam ZSE nájdete klikom na logo vľavo.

 

Volby starostu   Bridlicová štôlňa - otvorenie sezóny 2016 
Spolok Permon Marianka pozýva na otvorenie sezóny miniexpozície bridlice v Marianskom údolí v sobotu 16. apríla 2016. Podrobnosti na plagáte vľavo.
Srdečne pozývame.

Volby starostu  

Pripojenie na vybudovanú a skolaudovanú kanalizáciu 
Vážení občaniaobec podáva hromadnú žiadosť na BVS na pripojenie na kanalizáciu. K tomu  potrebné údaje od VásPrečítajte si prosím poučenie klikom na dokument vľavo.
Týka sa to aj LesnejBudovateľskejBystrickejNetýka sa to Štúrovej ulice.
Ďakujeme za súčinnosť.
 


 

Náš jubilant - MUDr. Miloš Magala
Už 21 rokov sa o zdravie našich spoluobčanov stará všeobecný lekár pre dospelých MUDr. Miloš Magala. Je vždy milý a ochotný - tak ho poznajú Mariančania, ktorí našli konečne dôstojné priestory pre ambulantnú starostlivosť v novom Spoločenskom dome. V týchto dňoch oslávil MUDr. Magala 60 - te narodeniny. Gratulovať mu k jeho životného jubileu prišli zástupcovia Miestneho spolku SČK a zástupca Komisie pre kultúru a sociálnu starostlivosť pri v Marianke. Ku gratulantom sa pripájame aj my. Fotografie : Ivan Paška.


Volby starostu  

226  Hasoň Peter                   SAS         starostom 2016-2018 

210      Ondrušová Alžbeta, Ing.                     NOVA

197      Jelačič Peter, Ing.                                nezávislý kandidát

109       Bončo Vladimír                                    nezávislý kandidát

75        Hatoková Styková Barbora, MBA       ÚSVIT

26        Radačovská Edita                               SNS