starosta
Peter Hasoň
starosta obce Marianka

 

 

Cintorín Marianka
 Cintorin
SOLAMEN - kontakt
Pre riešenie ťažkých chvíľ.

Fotografie a krátky film z jarn&;eacute;ho posedenia seniorov vo fotogalérii

 Konané dňa 22.4.2007 v Spoločenskom dome o 15:00 hod. Pozvanka na jarne posedenie seniorov
 Na Vašu účasť sa tešia členovia kultúrnej komisie   a  poslanci  Obecného zastupiteľstva.

 


V súvislosti s prípravou projektovej dokumentácie na rekonštrukciu Námestia 4. apríla sa konalo pracovné rokovanie Komisie pre výstavbu a rozvoj pri obecnom zastupiteľstve v Marianke v pondelok 19. marca 2007 o 18:00 hod v spoločenskom dome. Cieľom komisie je vytvoriť zámer rekonštrukcie, definovať účely využitia námestia, čo bude slúžiť ako podklad pre spracovanie projektovej dokumentácie. Prípravu zámeru je potrebné vytvoriť v spolupráci s vlastníkmi objektov, susediacich s námestím. Po vytvorení zámeru zadáme spracovanie projektovej dokumentácie, ktorú predložíme do verejnej diskusie obyvateľom obce. Tešíme sa na aktívnu spoluprácu.


Obec Marianka poriada I. ročník
STOLNOTENISOVÉHO TURNAJA
seniorov nad 40 rokov o putovný pohár starostu obce.
Pôvodný termín turnaja sa posúva, hneď, ako bude známy nový termín, dáme vedieť.
Za porozumenie ďakujeme.